Met SAP Commercial Project Management krijgt u grip op uw projecten!

Verkrijg inzicht en controle op projecten gedurende de gehele levenscyclus van het project. De tot nu toe beschikbare oplossingen van SAP ondersteunden enkel delen van een project life cycle. SAP Commercial Project Management (CPM) dekt alle stappen van een project af.

In een moderne web based omgeving kan een projectmanager zijn projectorganisatie simpel opzetten, de risicofactoren registreren en per fase een status opnemen op vooraf gedefinieerde punten als tijd, kwaliteit, resources en budget. Op dezelfde punten kan de projectmanager uitgebreide trend-analyses uitvoeren. In de vertrouwde oplossing waren kostenplanning en budgetten verspreid over diverse transacties. De planningseenheden konden niet kleiner dan uren en een overzicht van de kosten per maand. SAP CPM biedt nu, via Excel workbooks, overzichtelijke invoerschermen waarin per resource en onkostentype tot op weekniveau de initiële uren, onkosten en opbrengsten ingevoerd kunnen worden! In de zelfde workbooks zijn ook de kosten en opbrengsten van issues en RFC-calculaties meegenomen, alsmede het onderhanden werk en de estimate-to-complete waarden.

SAP CPM biedt projectmanagers nu alle benodigde middelen om de projectinhoud en de projectbeheersing (o.a.Prince II) met één applicatie en een zeer gebruiksvriendelijke front-end te ondersteunen! Inzicht in actuele en correcte informatie biedt u de mogelijkheid om betere en gefundeerde beslissingen te nemen.