Supply Network Collaboration

Vandaag de dag is samenwerking cruciaal voor bedrijven. Waar het voorheen revolutionair was om muren af te breken binnen de grenzen van het bedrijf, gaat het tegenwoordig verder: samenwerking tussen bedrijven en zelfs tussen verschillende bedrijfsnetwerken is alomtegenwoordig in het moderne zakenleven.

Grote voordelen

Als samenwerking goed is geïmplementeerd en ingebed in een bedrijfsnetwerk, heeft dat allesbepalende synergetische effecten voor alle betrokken bedrijven binnen de keten.
Verschillende verbonden bedrijfsprocessen, variërend van ‘collaborative forecasts’ die zorgen voor accuratere prognoses tot ‘collaborative fulfillment’ die leidt tot grotere klanttevredenheid, kunnen worden gerealiseerd met SAP’s Supply Network Collaboration (SNC).
SAP SNC verschaft dezelfde (bron)gegevens aan alle partners binnen het netwerk waardoor er met ‘one version of the truth’ gewerkt kan worden. Het is mogelijk om een groot aantal bronnen te koppelen aan de software: van moderne open standaarden tot een traditionele integratie.
Ontdek de vele voordelen van een samenwerkende business en laat het netwerk voor jou presteren!

Back to Top