Supply Chain Planning

Meer winst en een hogere productiviteit door een beter functionerende supply chain. Dat kan. Met SAP Supply Planning Software:

 • Je neemt betere 'real time' sourcing beslissingen
 • De software optimaliseert het netwerk
 • Betere afstemming tussen de lengte van de productieruns en de voorraadkosten
 • Het aanvullen van de voorraad regel je via time-based order logic

Monitoring leidt zo tot de juiste analyses en inzichten, waarop je kunt vertrouwen en je plannen en sturing op kunt baseren.

Supply chain planning optimaliseren

Het ‘vraagplan’ (demand) vormt hierbij altijd de input voor jouw planners, voor zowel de (middel)lange termijn als de korte termijn. Met Supply Netwerk Planning (SNP) plan je het distributienetwerk en de lange termijn op de fabrieken. Typische planningsvraagstukken die je met SNP tackelt:

 • Plannen tegen eindige capaciteit
 • Optimaliseren sourcing over het hele supply network
 • Voorraadoptimalisatie
 • Safetystock berekeningen

Productieplanning op de kortere termijn

De korte termijn planning van de fabrieken pak je aan met Production Planning and Detailed Scheduling (PPDS). De voordelen:

 • Aaneenschakeling volgorde vraagstukken (sequencing of orders)
 • Setup-tijden worden geminimaliseerd
 • Orders worden visueel ingeroosterd met het grafisch planningbord

AEPEX heeft jarenlange ervaring met de implementatie van SNP en PPDS in meerdere industrieën. We hebben een SNP template ontwikkeld met ‘best practices’. Hiermee kunnen we de SNP implementatie bij jou versnellen.

Back to Top