Integrated Business Planning

IBP

De belangrijkste processen binnen een bedrijf aan elkaar verbinden om tot de juiste inzichten te komen. Om daaropvolgend de juiste beslissingen te nemen. Dat is Integrated Business Planning (IBP) in a nutshell.

Vraag en aanbod goed op elkaar afstemmen

Deze uniforme realtime planningsoplossing houdt rekening met vraag, aanbod, volumes, prijzen, kosten en andere financiële- en bedrijfsdata. Verschillende disciplines zoals onder andere verkoop, inkoop en productie worden aan elkaar gekoppeld, zodat inzicht door de gehele Supply Chain mogelijk is. Hierdoor heb jij de gewenste helikopterview over je bedrijf en kom je tot een 'single source' waarheid die gebaseerd is op feiten. Het fundament voor zakelijke besluiten, toekomstplannen en KPI-doelen!

Strategie en Operatie bij elkaar brengen

Sales & Operations Planning (S&OP) is vaak niet voldoende. Met het integreren van Sales en Operations ben je er nog niet, want je houdt dan geen rekening met financiële componenten, zoals budgetcycli, kostprijzen en financiële KPI's. Ook kun je met S&OP geen verschillende toekomstscenario's doorberekenen. Wanneer je bijvoorbeeld een nieuw magazijn wilt openen, wil je uiteraard weten wat voor consequenties – en welke winstgevende voordelen – dit zal opleveren. SAP Integrated Business Planning (IBP) geeft je de inzichten die je nodig hebt en brengt strategie en operatie dichter bij elkaar.

De grote voordelen van SAP Integrated Business Planning (IBP)

  • IBP zorgt ervoor dat je gefundeerd zakelijke beslissingen neemt
  • IBP levert je single source en realtime kwalitatief goede data op waar iedereen mee kan en wil werken. Dit geeft vertrouwen.
  • Met IBP kun je verschillende scenario's uitwerken en vergelijken inclusief de financiële impact ervan. De resultaten kunnen tegelijkertijd op gedetailleerd en op geaggregeerd niveau geanalyseerd worden.
  • IBP houdt rekening met alle belangrijke bedrijfsprocessen, inclusief de financiële.

Kortom: SAP Integrated Business Planning leidt tot de beste spot-on business decisions!

Infographic

Spot on business decisions through IBP

Spot on business decisions-through IBP infographic AEPEX

Video

SAP integrated business planning solutions overview

Blog

3 Tips for your Integrated Business Planning journey
3-tips-for-ibp-journey

Back to Top