AEPEX helpt een wereldwijd toonaangevende producent van hoogwaardige aardappelproducten bij de implementatie van “One set of Numbers” met SAP Integrated Business Planning

Een wereldwijd toonaangevende producent van hoogwaardige aardappelproducten heeft recentelijk haar sales and operations bedrijfsvoering drastisch verbeterd door de inzet van SAP Integrated Business Planning. SAP IBP is SAP’s strategische richting voor haar supply chain management oplossingen. SAP IBP is een cloud oplossing en gebaseerd op SAP HANA, de in-memory database technologie van SAP. De doelstellingen in het hebben van betrouwbare data (de “waarheid”), drastische tijdbesparing in Excel taken en het meer kunnen richten op analyses van volumes en marges, zijn vrijwel direct na ingebruikname gerealiseerd. Sales managers wereldwijd adopteerden en waardeerden de IBP oplossing van meet af aan.

Work floor meets C-level

De user interface van SAP IBP is het voor de eindgebruiker het vertrouwde Excel, waarbij de data direct in de cloud in de HANA database wordt vastgelegd. Door de kracht van HANA wordt alle data real-time doorgerekend zowel qua volumes maar zeker ook financieel. Sales meets finance. Alle gebruikers werken met dezelfde data en er is inzicht op elk gewenst detailniveau in volumes én in allerlei financiële kengetallen zoals bijvoorbeeld marges. De reken- en opslag kracht van HANA wordt hierbij ten volle benut.

De inzet van SAP IBP heeft het sales en operations proces van deze klant direct na ingebruikname veel efficiënter gemaakt. Tijdrovende Excel taken om alle gegevens te downloaden en te consolideren heeft plaats gemaakt voor een IBP-oplossing die geïntegreerd is met hun on-premise SAP-oplossingen.

De implementatie van SAP Integrated Business planning vond plaats in een tijdsbestek van 4 maanden. AEPEX en de klant hebben hierbij gekozen voor een agile projectbenadering. Het kleine projectteam bestond uit een mix van de benodigde expertises rondom controlling concepten, forecast principes, SAP-oplossingen zoals APO, BI/BO, ECC, HANA Cloud Platform en SAP IBP. Een gezamenlijke intellectuele inspanning welke in een korte tijdspanne resulteerde in een solide toekomstbestendige oplossing.

Over SAP IBP

SAP Integrated Business Planning is het nieuwe, state-of-the-art platform van SAP voor real-time, geïntegreerde supply chain planning – gebouwd op SAP HANA, voor cloud implementatie. SAP IBP is ontwikkeld om een geïntegreerde, uniforme planning te realiseren waarbij met alle segmenten binnen de supply chain rekening wordt gehouden : sales en operations planning, demand, inventory, supply and response planning, evenals de supply chain control tower voor dashboard analytics en monitoring.

Voor meer informatie zie Integrated Business Planning