SAP Value Prototyping

Het Center of Excellence (CoE) is een onderdeel van SAP AG, het hoofdkantoor van de marktleider op het gebied van bedrijfssoftware. Grote en zeer grote ondernemingen zoals Nokia, Lego en Airbus hebben te maken met continue veranderende marktomstandigheden. Dit betekent bijvoorbeeld dat men hun distributiestrategie wil herzien of bijvoorbeeld een andere aanpak opteren voor het plannen van hun in- en verkoop. Typische processen waar SAP-software ondersteuning bij biedt. Het CoE krijgt direct of indirect van dergelijke k lanten complexe vraagstukken op het gebied van o.a Supply Chain Planning, Warehouse Management en Transportation Management. Het CoE ontwikkelt op basis van de voorgelegde casus een prototype (Value Prototyping) met behulp van veelal de allernieuwste (nog niet uitgebrachte) oplossingen van SAP. Eenmaal geconfigureerd, wordt het prototype aan de klant gedemonstreerd.

AEPEX maakt al sinds 2000 deel uit van het CoE. Dagelijks zijn circa tien consultants bezig met het configureren van een complex prototype en het voorbereiden van presentaties en demonstraties aan klanten van het CoE. Deze werkzaamheden worden deels vanuit ons kantoor in Gorinchem verricht en deels in Walldorf, Duitsland.

De voordelen voor u als klant zijn:

  • U kunt onder bepaalde voorwaarden uw casus voorleggen aan het Center of Excellence en een prototype laten ontwikkelen die u binnen uw organisatie gebruikt om de oplossingsrichting te presenteren (Is het mogelijk met SAP? Welke oplossingen zijn het meest geschikt? Welke configuratie is de optimale keuze?).
  • U heeft een door SAP gedragen oplossing. Alle prototypen worden immers onder auspicien van SAP ontwikkeld. Senior Consultants en Architecten van AEPEX leiden veelal de ontwikkeling.
  • U maakt kennis met de allernieuwste ontwikkelingen binnen SAP. Dit betekent dat u -indien gewenst- invloed kan hebben op de verdere ontwikkeling van het product.